RGB配色表

RGB配色表: C#调用:System.Drawing.Color.FromArgb(255,250,205);
实效 英文名称 RGB 16色
  Snow 255 250 250 #FFFAFA
  GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF
  WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5
  Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
  FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0
  OldLace 253 245 230 #FDF5E6
  Linen 250 240 230 #FAF0E6
  AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7
  PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5
  BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD
  Bisque 255 228 196 #FFE4C4
  PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9
  NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD
  Moccasin 255 228 181 #FFE4B5
  Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC
  Ivory 255 255 240 #FFFFF0
  LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD
  Seashell 255 245 238 #FFF5EE
  Honeydew 240 255 240 #F0FFF0
  MintCream 245 255 250 #F5FFFA
  Azure 240 255 255 #F0FFFF
  AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF
  lavender 230 230 250 #E6E6FA
  LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5
  MistyRose 255 228 225 #FFE4E1
  White 255 255 255 #FFFFFF
  Black 0 0 0 #000000
  DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F
  DimGrey 105 105 105 #696969
  SlateGrey 112 128 144 #708090
  LightSlateGray 119 136 153 #778899
  Grey 190 190 190 #BEBEBE
  LightGray 211 211 211 #D3D3D3
  MidnightBlue 25 25 112 #191970
  NavyBlue 0 0 128 #000080
  CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED
  DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B
  SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD
  MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE
  LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF
  MediumBlue 0 0 205 #0000CD
  RoyalBlue 65 105 225 #4169E1
  Blue 0 0 255 #0000FF
  DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF
  DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF
  SkyBlue 135 206 235 #87CEEB
  LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA
  SteelBlue 70 130 180 #4682B4
  LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE
  LightBlue 173 216 230 #ADD8E6
  PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6
  PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE
  DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1
  MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC
  Turquoise 64 224 208 #40E0D0
  Cyan 0 255 255 #00FFFF
  LightCyan 224 255 255 #E0FFFF
  CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0
  MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA
  Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4
  DarkGreen 0 100 0 #006400
  DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F
  DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F
  SeaGreen 46 139 87 #2E8B57
  MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371
  LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA
  PaleGreen 152 251 152 #98FB98
  SpringGreen 0 255 127 #00FF7F
  LawnGreen 124 252 0 #7CFC00
  Green 0 255 0 #00FF00
  Chartreuse 127 255 0 #7FFF00
  MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A
  GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F
  LimeGreen 50 205 50 #32CD32
  YellowGreen 154 205 50 #9ACD32
  ForestGreen 34 139 34 #228B22
  OliveDrab 107 142 35 #6B8E23
  DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B
  PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA
  LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2
  LightYellow 255 255 224 #FFFFE0
  Yellow 255 255 0 #FFFF00
  Gold 255 215 0 #FFD700
  LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82
  goldenrod 218 165 32 #DAA520
  DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B
  RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F
  IndianRed 205 92 92 #CD5C5C
  SaddleBrown 139 69 19 #8B4513
  Sienna 160 82 45 #A0522D
  Peru 205 133 63 #CD853F
  Burlywood 222 184 135 #DEB887
  Beige 245 245 220 #F5F5DC
  Wheat 245 222 179 #F5DEB3
  SandyBrown 244 164 96 #F4A460
  Tan 210 180 140 #D2B48C
  Chocolate 210 105 30 #D2691E
  Firebrick 178 34 34 #B22222
  Brown 165 42 42 #A52A2A
  DarkSalmon 233 150 122 #E9967A
  Salmon 250 128 114 #FA8072
  LightSalmon 255 160 122 #FFA07A
  Orange 255 165 0 #FFA500
  DarkOrange 255 140 0 #FF8C00
  Coral 255 127 80 #FF7F50
  LightCoral 240 128 128 #F08080
  Tomato 255 99 71 #FF6347
  OrangeRed 255 69 0 #FF4500
  Red 255 0 0 #FF0000
  HotPink 255 105 180 #FF69B4
  DeepPink 255 20 147 #FF1493
  Pink 255 192 203 #FFC0CB
  LightPink 255 182 193 #FFB6C1
  PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093
  Maroon 176 48 96 #B03060
  MediumVioletRed 199 21 133 #C71585
  VioletRed 208 32 144 #D02090
  Magenta 255 0 255 #FF00FF
  Violet 238 130 238 #EE82EE
  Plum 221 160 221 #DDA0DD
  Orchid 218 112 214 #DA70D6
  MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3
  DarkOrchid 153 50 204 #9932CC
  DarkViolet 148 0 211 #9400D3
  BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2
  Purple 160 32 240 #A020F0
  MediumPurple 147 112 219 #9370DB
  Thistle 216 191 216 #D8BFD8
  Snow1 255 250 250 #FFFAFA
  Snow2 238 233 233 #EEE9E9
  Snow3 205 201 201 #CDC9C9
  Snow4 139 137 137 #8B8989
  Seashell1 255 245 238 #FFF5EE
  Seashell2 238 229 222 #EEE5DE
  Seashell3 205 197 191 #CDC5BF
  Seashell4 139 134 130 #8B8682
  AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB
  AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC
  AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0
  AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378
  Bisque1 255 228 196 #FFE4C4
  Bisque2 238 213 183 #EED5B7
  Bisque3 205 183 158 #CDB79E
  Bisque4 139 125 107 #8B7D6B
  PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9
  PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD
  PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95
  PeachPuff4 139 119 101 #8B7765
  NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD
  NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1
  NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B
  NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E
  LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD
  LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF
  LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5
  LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970
  Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC
  Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD
  Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1
  Cornsilk4 139 136 120 #8B8878
  Ivory1 255 255 240 #FFFFF0
  Ivory2 238 238 224 #EEEEE0
  Ivory3 205 205 193 #CDCDC1
  Ivory4 139 139 131 #8B8B83
  Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0
  Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0
  Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1
  Honeydew4 131 139 131 #838B83
  LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5
  LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5
  LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5
  LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386
  MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1
  MistyRose2 238 213 210 #EED5D2
  MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5
  MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B
  Azure1 240 255 255 #F0FFFF
  Azure2 224 238 238 #E0EEEE
  Azure3 193 205 205 #C1CDCD
  Azure4 131 139 139 #838B8B
  SlateBlue1 131 111 255 #836FFF
  SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE
  SlateBlue3 105 89 205 #6959CD
  SlateBlue4 71 60 139 #473C8B
  RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF
  RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE
  RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD
  RoyalBlue4 39 64 139 #27408B
  Blue1 0 0 255 #0000FF
  Blue2 0 0 238 #0000EE
  Blue3 0 0 205 #0000CD
  Blue4 0 0 139 #00008B
  DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF
  DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE
  DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD
  DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B
  SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF
  SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE
  SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD
  SteelBlue4 54 100 139 #36648B
  DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF
  DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE
  DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD
  DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B
  SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF
  SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE
  SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD
  SkyBlue4 74 112 139 #4A708B
  LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF
  LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE
  LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD
  LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B
  SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF
  SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE
  SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD
  SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B
  LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF
  LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE
  LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD
  LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B
  LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF
  LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE
  LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD
  LightBlue4 104 131 139 #68838B
  LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF
  LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE
  LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD
  LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读